Afdeling A–F  

 

Afdeling A-F er traditionelle urnegravsteder med belægning af enten grus, perlesten eller knust granit. Beplantningen må ikke være højere end hækkene omkring gravstedet.