Vallensbæk Kirkeskov

Indvielse af Danmarks første klimaskov på kirkejord den 3. juni 2024

Medarbejderene i Vallensbæk og Helligtrekongers Kirker mødte meget tidligt på arbejde mandag i denne uge. De skulle gøre klar til indvielsen af Danmarks første klimaskov på kirkejord. Vejret var efter en solrig weekend atter dansk sommervejr med en brise, delvis sol og delvis skyer, så scenen var sat på bedste vis.

 

En skoleklasse fra Pilehaveskolen mødte kl. 9:00 sammen med kirkeminister Morten Dahlin (V), biskop over Helsingør Stift Peter Birch, Vallensbæk Kommunes borgmester Henrik Rasmussen (C), og direktør i Klimaskovfonden, Poul Erik Lauridsen. De skulle alle være med til at indvie kirkeskoven og plante træer i den nye skov. Fra kirkens side var det som hovedaktører menighedsrådsformand Birgit Skytte og formand for Grøn Omstilling, Jørgen Hvolbye Lauritzen, der deltog. 

 

Med initiativet om skovrejsning på kirkens område, støtter Vallensbæk Sogn op om den nationale målsætning om 70% reduktion af CO2-udledningen i forhold til 1990 (kefm.dk). Menighedsrådets udvalg, Grøn Omstilling, har for at nedbringe CO2 kigget på udledningen ved anvendelse af lys- og varmekilder i kirken, men især har kirkens jordarealer været med i overvejelserne, og da Vallensbæk Kommune har det fjerdemindste skovareal i Danmark (friluftsraadet.dk i 2021), blev ideen om et skovrejsningsprojekt yderligere interessant, fordi det samtidig kunne byde på et rekreativt område for borgere og besøgende udefra. Netop et område for oplevelse og fordybelse for hverdagens travle borgere, men også forelskelse, var nogle af de muligheder, som borgmester Henrik Rasmussen så som attraktive muligheder med kirkeskoven: 

 

”... om 10 år vil de første forelskede sidde ude i skoven og det vil generere mere arbejde til kirken med disse små kærlighedsskove rundt omkring i kommunen – tæt på kirken, så man kan se kirketårnet og vide præcis hvilken vej, man skal gå bagefter.“

 

Han kvitterede med et smil på læben, at det var en meget god business case, at tænke bæredygtighed mellem kirke og skovrejsning på den måde og nævnte i den forbindelse, at det også var et vigtigt samarbejde mellem kirke og kommune, der hver især har bidraget med jordstykker til skoven. 

 

Kirkeminister Morten Dahlin havde forinden forklaret, hvordan kirkeskoven lå som en naturlig forlængelse af kirkens budskab om at tage ansvar for andre end sig selv, og hvordan den grønne omstilling og fokus på naturen netop udgør en del af dette budskab. Yderligere understregede han, at Grøn Omstilling netop er et af de områder, hvor kirken også har en vigtig rolle i lokalsamfundets udvikling. Kirkeministeren indskød dermed en lille reklame for at stille op til det forestående menighedsrådsvalg i september:

 

”Det er netop sådanne opgaver menighedsrådet beskæftiger sig med.“ 

 

Biskop over Helsingør Stift og styregruppeformand for Folkekirkens Grønne Omstilling, Peter Birch, tog udgangspunkt i et bibelcitat om håbet i træet, der med sine dybe rødder vedbliver at danne nye skud, og talte om, hvordan træerne repræsenterer skaberkraften og rækker ud over menneskers år:

”De gamle træer, vi går forbi i de store skove og parker, har stået der gennem turbulente tider og bevidnet enorme samfundsmæssige forandringer. Og de træer, vi planter i dag, vil på samme måde række ind i fremtiden og glæde kommende generationer.“

 

Peter Birch forklarede således at Folkekirken deler alles engagement for den grønne omstilling og bæredygtighed, så der vil være nødvendige ressourcer og gode livsbetingelser og rum for undren og taknemmelighed for kommende generationer.

 

Efter den mere formelle del af invielsen, trippede de fremmødte skoleelever fra Pilehaveskolen for at få lov at plante træer og dermed deltage aktivt i indvielsen af kirkeskoven. De glædede sig til at plante træer, så de blev medvirkende til at nedbringe CO2 og medskabere af et rekreativt område i deres kommune. For eleverne på Pilehaveskolen er opmærksomhed på bæredygtighed, natur og miljø en integreret del af deres hverdag, så da medarbejdere hos Klimaskovfonden gav nøje instruktion af, hvordan man beregner træernes afstand mm. i en skovrejsning, lyttede eleverne intenst, inden de gik i gang med at plante deres egne træer. Skoleklassen beplantede et lille område af Vallensbæk Kirkeskov og fik som et bevis på deres deltagelse et skovdiplom og en lakridsrod.

 

Som unge miljøbevidste borgere i Vallensbæk Kommune, var skoleeleverne og deres lærer på cykel, og efter de havde bidraget med træplantningen, cyklede de tilbage til skoleundervisningen, idet de råbte: ”Tak for i dag“.

De 46.220 træer plantes på 16,4 hektar kirkejord mellem Brøndbyvej, Horsestien og Vallensbæk Torveve og initiativet fra Grøn Omstilling i Vallensbæk Sogn er blevet fulgt af andre kirker, der nu venter på at kunne realisere deres kirkeskov, ganske som Vallensbæk Sogn i går, mandag den 3. juni, kunne indvie Vallensbæk Kirkeskov. 

Formiddagen var nået til vejs ende, og deltagere samt det danske sommervejr, havde gjort sit til at indvielsen skulle blive en mindefuld dag med stor betydning for bæredygtigheden i kommunen. Vallensbæk Sogn, Vallensbæk Kommune, Klimaskovfonden, skoleeleverne fra Pilehaveskolen og alle de fremmødte havde gjorde deres for at få skovrejsningsprojektet skudt i gang, så nu er det op til træerne at vokse sig store og bidrage til CO2-nedbringelsen. I mellemtiden kan vi alle glæde os til at følge træernes vækst og indtil den dag, hvor vi kan nyde en vandretur i kirkeskoven og måske møde det første forelskede par, der kigger drømmende hen imod Vallensbæk Kirkes tårn.

 

––––––– 

 

Vallensbæk Kirkeskov finansieres af Vallensbæk Menighedsråd, Vallensbæk Kommune og Klimaskovfonden gennem bidrag fra bl.a. DSB, PostNord, Nordic Rentals A/S og Ishøj Hegn A/S.

 

For flere billeder se Facebook: facebook.com/vallensbaekoghelligtrekonger eller kontakt Vallensbæk og Helligtrekongers Kirker via email.