Kordegn 

Kirkekontoret er lukket om mandagen.

Træffes tirsdag til fredag kl. 9.00-13.00

Leo Starup
&
Anders Rosenberg

43 64 00 99
vallensbaek.sogn@km.dk

(Aftaler om dåb, bryllup, begravelse, bisættelse, navneændring, ind- eller udmeldelse af folkekirken.)

Vær opmærksom på, at spørgsmål om kirkegården skal stiles til

kirkegårdskontoret på 7210 0095