Ind- og udmeldelse af folkekirken


Ved at være medlem af Folkekirken er du med til at betale til vedligeholdelse af vores 850 år gamle Vallensbæk Kirke og sognets øvrige ejendomme.

Du sikrer dig ret til kirkelig betjening for dig og dine børn under 18 år, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Du bidrager gennem kirkeskatten til, at evangeliet forkyndes for alle aldre i Vallensbæk.

Medlemsskabet giver nedslag i prisen ved erhvervelse af gravsted på kirkegården.

Vi opfordrer dig til at tale med dine nærmeste pårørende, hvis du har meldt dig ud eller tænker på at gøre det.

Udmeldelse foregår på kirkekontoret og kan desuden ske på mail. 

 

Ønsker du at melde dig ind?

Henvend dig til en af sognets præster hvis du ønsker at melde dig ind i folkekirken.

Den eneste betingelse for medlemsskab er dåb i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, sådan som det sker i langt de fleste kristne trossamfund.

Er du allerede døbt, er en samtale og en underskrift tilstrækkeligt.