Allehelgen

 

 

Første søndag i november fejres Allehelgen over hele landet. Siden Reformationen er dagen blevet brugt til at mindes dem, vi har mistet, ved at læse deres navne højt og tænde lys, der synligt markerer, at det lys, der skinner i mørket, lyser for både de levende og de døde. 

Den tradition bærer vi også videre i år, ved at invitere til mindegudstjeneste, i Helligtrekongers Kirke.

Det sætter selvfølgelig også præg på dagens højmesse kl. 10:00, at det er en mindedag. Dog er det kun ved eftermiddagens mindegudstjeneste, at navnene på årets døde læses op af præsterne. De, der har mistet i årets løb inviteres særskilt, men der er også nogle stykker, som kommer igen år efter år, og mindes deres døde, selvom navnene ikke læses op. 

Som afslutning på mindegudstjenesten går vi ud til korset på fællesgraven, hvor der læses fra en biblen, synges en salme, bedes fadervor og velsignelsen lyses. Der plejer også at stå tændte gravlys, som man så kan tage med ud og sætte på sit gravsted. 

Efterfølgende serveres der varm suppe i sognegården til de som ønsker at deltage.