Bryllup

Går I i bryllupstanker?  Har I allerede planlagt, at I skal giftes?  Eller vil I bare gerne høre mere om, hvad kirken kan tilbyde i forbindelse med en vielse eller velsignelse af et bryllup på rådhuset?

Ring eller skriv endelig, for vi fortæller meget gerne om de mange muligheder for variation, der kan være med til at gøre jeres bryllup i kirken til en helt særlig dag!

 

Bryllup eller kirkelig velsignelse

Alle, der bor i Vallensbæk Sogn, er velkomne til at blive gift af en af kirkens præster. Det kan ske i en af kirkerne eller fx hjemme i jeres have (jf. gældende lov). 

Bor I ikke i sognet, men på anden måde har tilknytning til kirkerne eller familie på kirkegården, er I ligeledes velkomne til at blive gift i en af kirkerne. Hvis der er tvivl om tilhørsforhold, kan man kontakte en af præsterne.

Alle præster i Vallensbæk Sogn medvirker gerne ved vielser og velsignelser af såvel fraskilte som homoseksuelle samt ved udendørs vielser (se mere herom nedenfor).

Dato og tidspunkt for vielse eller velsignelse aftales med kirkekontoret i god tid inden brylluppet. Ønskes en bestemt præst, er det vigtigt samtidig at træffe aftale med præsten.

Ca. en måned før vielsen afleveres prøvelsesattest samt oplysning om to bryllupsvidner (navn og adresse) til kirkekontoret, der også er behjælpelig med oplysninger i forbindelse med en evt. navneændring. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, den fås ved henvendelse på bopælkommunens vielseskontor (Borgerservice).

Brudeparret skal i god tid kontakte den præst, som man har aftalt dagen med, med henblik på en personlig samtale forud for brylluppet eller den kirkelige velsignelse. Evt. ønsker aftales individuelt med den tjenestegørende præst, organist eller kirketjener.

Såvel Helligtrekongers Kirke som Vallensbæk kirke egner sig til bryllup. Inviterer I flere end 70 gæster, er det kun muligt at benytte Helligtrekongers Kirke. 

Vi gør endvidere opmærksom på, at vi ikke tilbyder bryllupsreception efter vielsen.