Menighedsrådet: dagsorden og referater 2017

Møde 18. januar 2017:
- dagsorden
- referat

Møde 15. febraur 2017:
- dagsorden
- referat

Møde 15. marts 2017
- dagsorden
- referat

Møde 26. april 2017
- dagsorden
- referat

Møde 10. maj 2017
- mødet aflyst

Møde 20. juni 2017
- dagsorden
- referat

Møde 16. august 2017
- dagsorden
- referat

Møde 13. september 2017
- dagsorden
- referat

Møde 11. oktober 2017
- dagsorden
- referat

Møde 8. november 2017
- dagsorden
- referat