Vielse uden for kirkens rum

Ønsker I at blive viet udenfor kirkens rum, skal I henvende jer til en af kirkens præster.  

Som hovedregler gælder

    • Det er samme ritual.

    • Præsten må ikke kunne blive våd i tilfælde af regn.

    • Man må ikke påtvinge offentligheden at skulle bevidne en "religiøs ceremoni" (vielsen).

    • Præst og par finder i fællesskab ud af de praktiske omstændigheder i forbindelse med ceremonien.

    • Der skal forinden ansøges biskoppen om lov til at præsten gifter nogen udenfor kirkens rum; dette sørger præsten for.