Begravelse

Når der sker et dødsfald, melder der sig naturligt en del spørgsmål. I langt de fleste tilfælde kontakter familien til afdøde en bedemand, som varetager de praktiske ting, herunder formidler kontakt til kirkekontoret og præst.  

Under samtale med præsten vælges salmer, og ritualet gennemgås, ligesom der naturligvis tales om, hvad der kan fortælles om afdøde.

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn snarest efter dødsfaldet. Anmeldelsen skal ledsages af en dødsattest udstedt af en læge samt afdødes sygesikringsbevis, fødsels- og dåbsattest eller navngivningsattest samt evt. vielsesattest. Man kan som pårørende selv anmelde dødsfaldet via www.borger.dk eller overlade det til den valgte bedemand.

Aftale vedrørende bisættelse eller begravelse træffes med kirkekontoret, der henviser til en af sognets præster med henblik på nærmere tilrettelæggelse af højtideligheden. Der kan naturligvis også træffes aftale direkte med en af sognets præster

Når sorgen rammer, kan man få brug for at tale med andre, der har været i samme situation. Det giver deltagelse i Sorggruppe mulighed for.

Adgang til brug af kirke

Som udgangspunkt benyttes Helligtrekongers Kirke ved bisættelser og begravelser.

Ønsker man at benytte Vallensbæk Kirke henledes opmærksomheden på, at det påhviler de pårørende at bære kisten ind og ud af kirken, da kirkens ansatte af hensyn til arbejdsmiljøet ikke må håndtere kister i Vallensbæk Kirke!