Menighedsrådets målsætninger

Vallensbæk Menighedsråd ønsker et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper. Vi ønsker fortsat at tilbyde et alsidigt koncert- og musikliv. Vi ønsker at fortsætte og udvide dialogen og tilbud til borgerne i Vallensbæk kommune gennem kommunikation i det lokale miljø og i de offentlige medier. Vi ønsker at udvikle dialogen og samarbejdet mellem kirkens ansatte personale, præster og menighedsråd.

 

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet vil i 2022 fortsætte arbejdet med udviklingen af skovkirkegården. Vi vil øge indsatsen med vore kirkelige aktiviteter, hvor vi vil koncentrere os om aldersgruppen for yngre voksne borgere i kommunen.