Helligtrekongers Kirke

 

Helligtrekongers Kirke

Kirkebakke Allé 11

2625 Vallensbæk.

 

Vallensbæk Kirke havde i mange år trængt til aflastning. Kirken var ganske enkelt blevet for lille til at rumme alle de mennesker, der søger til gudstjeneste, dåb, vielse og begravelse i Vallensbæk.
Menighedsrådet fik af Kirkeministeriet lov til at gå i gang med et kirkebyggeri, under forudsætning af, at der blev udskrevet en arkitektkonkurrence. I 2006 indstillede en enig dommerkomité og menighedsråd, at vinderprojektet skulle være forslaget fra arkitekt Peder Elgaard; for tegnestuen ERIK arkitekter: Helligtrekongers Kirke.

Grundidéen i den valgte løsning er, at tre forskellige bygningsformer i et kommende kirkecenter vil fremtræde med et rektangel (Den gamle kirke), en rotunde (den nye kirke) og en fløjbygning (Sognegården). Placeret, som de er tæt ved hinanden og rundt om et åbent torv, skal de give de mindelser om tidlige kristne kirkekomplekser, f.eks. som Salona ved Split i Kroatien med kirker, baptisterier, oratorier og reflektorier i hver deres bygning.

Mellem de tre bygninger opstår dermed en kirkeplads med den gamle vestlige kirkegårdsmur som pladsens rygrad. Pladsen kan, som arkitekterne har udtrykt det, om sommeren blive anvendt til udendørs gudstjenester, kirkespil og aktiviteter for børn og unge. Kirkepladsen skal opleves som en central lysning i en birketræslund, der er tænkt plantet ud over arealet. Denne birketræslund skal binde de tre bygninger sammen, og skal give kirkens område en overordnet karakterfuldhed.

Den nye kirke er udformet som to sammensatte cylindriske bygningsdele. En indre rotunde i hvidkalket murværk, som indeholder kirkerummet. Og en lidt lavere og større ydre cylinder udenom som en periferibygning med en glasfacade. Periferibygningen indeholder sideskibe, våbenhus, sakristi og øvrige rum.

Glasfacaden var tænkt udført som en kombination af transparente, massive og forskelligt farvede felter. Dagslyset skulle reflekteres som spredte farvespejlinger på kirkerummets hvidkalkede vægge. Dette skulle understrege det hvidkalkede kirkerum, der sammen med sideskibets form og udtryk skaber en både højtidelig og værdig kirke. Den oprindelige idé med farvet glas blev dog økonomisk så tung, at den nuværende løsning med vinduer i forskellige gråtoner, kombineret med indvendigt opsatte plexiglasplader, der dels reflekterer lyset i tusindvis af små prismer, dels opsuger lyd, blev valgt i stedet.

Læs mere om kirkens udsmykning.

Læs mere om Dåbstræet i Helligtrekongers Kirke.