Dåbstræet i Helligtrekongers Kirke

I Helligtrekongers Kirke står der et træ. Et livets træ. Et dåbstræ.

Det er smeden Arne Nielsen, der har stået for valsning og svejsning og træet har fra indvielsen stået til venstre for døbefonden midt mellem den indre og ydre ring af kirken. Dermed er træet både synligt inde og udefra.

Hver gang et barn eller en voksen bliver døbt, bliver hans eller hendes navn og dåbsdato syet på et stofæble. Æblet bliver hængt på dåbstræet efter dåben.

Alle dåbsæblerne bliver senere "plukket" ved en æblehøstgudstjeneste, som afholdes for alle de døbte og deres familier.

Træet er sponsoreret af donationer fra firmaer og enkeltpersoner med relation til kirken.