Vallensbæk Kirke

 

Vallensbæk Kirke

Kirkebakke Allé 6

2625 Vallensbæk.

 

Kirken i Vallensbæk Landsby går tilbage til 1100-tallet, bygget i årene 1150-1200. Den er en typisk landsbykirke, der oprindelig bestod af kor og skib i romansk stil opført i kridtkvadre. Tårnet er først kommet til senere, i 1500 tallet, og er opført i sengotisk stil.

Vallensbæk Kirke kom ved reformationen i kongens besiddelse, men i 1688 erhvervede etats- og kanceliråd Caspar Schiøler kirken. Senere i 1755 gik den over i etatsråd Hans Nicolai Nissens eje og videre efter hans død ind under den Nissenske Stiftelse. Man kunne indtil branden i 2007 endnu se signatur og monogrammer efter N. H. Nissen og efter dennes nevø, W. Pechüle, degn i Vallensbæk 1801-45, på alterets fortæppe. 

Kirken var i privateje helt indtil midten af 1950'erne. I dag ejes kirken af menigheden ved menighedsrådet. 

Arkæologiske fund viser, at Vallensbæk Kirke er bygget på et gammelt helligsted. Dengang med udsigt over indsejlingen af Store Vejleå til Vallensbæk Mose.

 

Alteret

Kirkens alterparti fremstår helt nyt, som konsekvens af en brand i 2007, der ødelagde alterbillede, dele af alterpartiet fra 1860'erne og beskadigede omgivelserne.  

Østvinduet blev atter frit og menighedsrådet har fået opsat et romansk inspireret granitalter. Et alterparti, som i højere grad, lader kirkens kalkmalerier komme til deres rette udtryk. 

 

Døbefonten - kirkens ældste stykke inventar

Kirkens romanske døbefont er fra begyndelsen af 1200-tallet og dermed kirkens ældste stykke inventar. Den velformede granitfont er af "Roskildetypen" med tovværkssnoninger omkring kummen.

 

Prædikestolen

Som næstældste inventar står prædikestolen fra 1650'erne med de fire evangelister og Jesus i stolens midterrelief. Nationalmuseets Bevaringsafdeling rensede og retoucherede prædikestolen efter branden i 2007 med akrylfarver.  Fragmenter af lydhimlen som fandtes til stolen ligger adskilt på kirken loft. Det ses i de manglende kalkmalerier, hvor Lydhimlen har været fastgjort i hvælvingen over stolen.

 

Stolestader

Kirkens stolestader er udført i nygotisk stil og er formentlig fra omkring 1865, hvor kirken blev istandsat. Stoleværket har 16 rækker på hver side af kirkens midtergang. Hver gavl med spids afslutning. Stolestaderne er udført i nåletræ og de fremstår med en bevaringsværdig egetræsådring. Den nuværende bemaling er identisk med en ældre og formentlig identisk ådring.

 

Kirkens orgel

Kirkens orgel er bygget af Frobenius i 1976 og har 11 stemmer.

Få mere at vide om kirken i Nationalmuseets digitaliserede bogværk om Danmarks Kirker.