Kirkens kalkmalerier fortæller historie

I Vallensbæk Kirke findes enestående kalkmalerier bevaret, som er udført omkring 1450 af "Isefjordmesteren".

Korets kalkmalerier blev som de første afdækket i 1864 og blev da restaureret og malet op efter tidens mode.

Senest er de i 2008 blev de restaureret, efter en brand i kirkens alter, som påført hele kirken massive sodskader.

Idag fremstår korets kalkmalerier i smuk harmoni med kalkmalerierne i skibet. I skibet blev kalkmalerierne afdækket i 1970-71 og restaureret i 2007.

Endnu findes to af oprindeligt tolv indvielseskors. De angiver de steder, hvor biskoppen ved kirkens indvielse berørte væggene med vievand. Det ene sidder på sydvæggen i koret, det andet på nordvæggen i skibet.    

I skibets vestlige hvælving ses skabelsesberetningen. Billedrækken "læses" fra østkappen, hvor Gud Fader sidder på sin trone og jordskiven er under hans fødder, sol, måne og stjerner ses foroven, og til hver side findes det første fra Skaberens hånd: planter, fisk og dyr.

I fligene bliver Adam og Eva skabt. I sydkappen: kundskabens træ, fristelsen. I nordkappen: uddrivelsen af paradiset, Adams og Evas dagligdag og Kain og Abel. Vestkappen viser som motiv et genbillede til skabelsens Gud, derfor placeret modsat denne, nemlig Kristus, der som den opstandne på dommedag dømmer de frelste og fortabte. Ved hans højre side de frelste symboliseret ved fredens lilje; til venstre de fortabte, billedliggjort ved dommens sværd.    

I skibets østlige hvælving ses tre forskellige helgenlegender. I østkappen: Olavssejladsen med Olav den Hellige stående i stævnen af sit skib. I sydkappen ses Sankt Laurentius på den gloende rist. I vestkappen har vi Sankt Jørgen, der kæmper med dragen. I fligene i dette hvælv og i nordkappen afbildes julens fortælling om Jesu fødsel: bebudelsen, Marias møde med Elisabeth og de tre vise mænd, barnemordet i Bethlehem, sædunderet og flugten til Egypten.

I koret fortælles hele lidelseshistorien: Jesu bøn i Getsemane have, forrædderiet, forhøret, piskningen, tornekroningen, korsgangen, korsfæstelsen, nedfarten til dødsriget, opstandelsen og himmelfarten.

Læs mere om Kalkmalerier i danske kirker.

Søg mere information om kalkmalerierne i Nationalmuseets database "Kalkmalerier i danske kirker".

Om sognet findes flere oplysninger hos Vallensbæk Lokalhistoriske Forening.

Biskop Balles 4. visitatstur i 1799.

Biskop Balles 5. visitatstur i 1805.

Indberetning til Oldsagskommisionen af 1807.