Menighedsrådet arbejder med fokus på, at holde kirkeskatten så lav som muligt og samtidig bevare et højt aktivitetsniveau.

Vores lokale kirkes økonomi bestemmes af en forhandling mellem menighedsråd og provstiudvalg. I sidste ende er bestemmer provstiudvalget beløbet, som kommunen skal beregne som kirkeskatteprocent for Folkekirkens medlemmer i Vallensbæk.

Via landskirkeskatten bidrager Vallensbæks folkekirkemedlemmer til Fællesfonden. Fællesfonden fordeles af Kirkeministeren hvoraf de større poster er udgifter til præstelønninger, IT og til udligning mellem landsdele således, at de mere velhavende egne populært sagt betaler til de mindre velhavende egne. 

 

Budget 2022

Vor driftsramme for året 2022 blev væsentligt formindsket i forhold til tidligere år. Vi har ved budgetforhandlingerne med provstiet fået bevilget kr. 500.000 som ekstra driftsramme, hvorfor vi fortsat kan opretholde vore tilbud og aktiviteter til menigheden.

Vi har til anlægsbevillinger og opsparinger fået bevilget kr. 2.595.000. Derfor vil vi fortsætte udviklingen af skovkirkegård, begynde på den grønne omstilling, og foretage de nødvendige vedligeholdelser af vore bygninger.

For samlet budget 2022 klik her.