Etik og praktik

I forbindelse med den nye Persondataforordning har Vallensbæk Sogn opdateret en række forhold.

Vi beder om Dit samtykke  når du tilmelder dig nyhedsbreve

Vores Privatlivspolitik er blevet opdateret. Her kan du læse mere om hvad vi indsamler af personlige oplysninger og hvad vi bruger dem til; herunder brug af cookies, fotos, sikkerhed, periode for opbevaring, adgang til personlige oplysninger.

Fotografering

Vallensbæk og Helligtrekongers Kirke vil gerne være levende og aktive kirker. Det er derfor vigtigt, at vi kan bruge billeder fra aktiviteter og arrangementer i kirkerne og sognegården.

Vallensbæk sogn gør derfor opmærksom på, at vi til arrangementer og gudstjenester i kirken tager billeder og/ eller optager video til brug på kirkens hjemmeside, sociale medier, samt andre publikationer, som kirken udgiver. I enkelte tilfælde kan det også være under andre kirkelige handlinger, dog ikke uden forudgående skriftlig samtykke fra de involverede.

Såfremt man ikke ønsker at optræde i kirkeligt regi eller offentligt i de nævnte medier, kan man gøre fotografen opmærksom herpå.

I enkelte tilfælde vil vi bede om samtykke i forbindelse med tilmeldingen til fx konfirmation, babysalmesang, minikonfirmand og lignende aktiviteter. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at den nedre aldersgrænse i den nye persondataforordning er 13 år. Det vil sige, at konfirmander i langt de fleste tilfælde selv skal give samtykke om brug af billeder og anden data.

Er vi kommet til at offentliggøre et billede af dig, som du gerne vil have fjernet fra kirkens hjemmeside eller sociale medier, fjerner vi det naturligvis. Kontakt gerne vores kommunikationskonsulent med et link til siden eller et screenshot, så vi får fjernet det pågældende billede.

Vi forsøger efter bedste evne at efterleve regler for god presseskik. Læs mere i Medieansvarsloven

Ligeledes følger vi de nyeste krav omkring GDPR ved at efterleve Kirkeministeriets og Menighedsrådsforeningens vejledninger samt Persondataloven

Siderne vil løbende blive opdateret.