Menighedsrådet

Vallensbæk Menighedsråd består af 19 medlemmer; heraf 14 valgte medlemmer, sognets fire præster og en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

 

Alle møder i menighedsrådet foregår i Sognegården. Møderne er offentlige, med mindre der behandles person- eller leverandørsager. Menighedsrådet arbejder med fokus på at holde kirkeskatten så lav som mulig og samtidig bevare et højt aktivitetsniveau. 

Vi vil være kirke for hele sognet

  • Der skal tilbydes et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper
  • Der vil blive arbejdet med dialog med menigheden gennem kommunikation via hjemmeside, sociale medier, dåb og dåbssamtaler og efterfølgende æblehøstgudstjenester, børne -og ungeaktiviteter, foredrag og mødevirksomhed, samt videreudvikling af samarbejdet med frivillige
  • Det alsidige og professionelle koncert- og musikliv vil også blive prioriteret højt

 

Menighedsrådet

Sognets e-mail:7149@sogn.dk
 

Formand for menighedsrådet

Birgit Skytte

Telefon: 3046 2326

Email: birgitskytte@mail.dk

 

Næstformand for menighedsrådet og kontaktperson 

Lone Christiansen

Telefon: 2940 8429

Email: lch@live.dk

Formand for menighedsplejen, aktivitetsudvalget og sognegårdsudvalget

 

Kasserer

Flemming Bølling

 

Kirkeværge

Peter Lunde

Øvrige medlemmer

Anne-Lise Hilslev

 

Elsemarie Sørensen

 

Gerda E. Nicolaisen

 

Inger M. Andersen

 

Jørgen H. Lauritzen

Formand for Grøn Omstilling

 

Karen Høgskilde

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget

 

Lisa Rydendahl

 

Nina Berrig

 

Preben Rosenberg Hansen

 

Thomas Bennedsen

Formand for præstegårdsudvalget

Sognepræst og kirkebogsførende

Maj Britt Færk Justesen

Repræsentant for præster i FU

 

Sognepræst

Charlotte Holm

 

Sognepræst

Oliver Adam Stuhr

 

Sognepræst

Sebastian Beresford

 

Kirketjener

Niels Langhoff

Medarbejderrepræsentant

   Menighedsrådsmøder