Afdeling 13.

 

Dette område af kirkegården er beregnet til børnegrave og findes i bunden af kirkegården, hvis man benytter sig af indgangene ved Vallensbæk Kirke. Afdelingen giver mulighed for urne- og kistegravsteder, ligesom pårørende også kan blive stedt til hvile her.  

Henvendelser om pårørendes muligheder skal ske til kirkegårdsleder, Claus Nørtoft .

 

Gravstederne er afgrænset af lavendelhæk og chaussésten og bliver vedligeholdt af kirkegårdens personale.  

 

 

Reglement for beplantning på gravstederne:

 

    • Alle tomme gravsteder er beplantet med bunddække. Ved ibrugtagning aftales det med kirkegårdslederen, om man ønsker at beholde denne beplantning. Hvis ikke, erstattes den med en anden beplantning for gravstedejerens egen regning.  

    • Der må ikke benyttes perlesten som dække.  

    •  

    • Råd og vejledning vedr. Beplantning og gravminde kan man få hos kirkegårdspersonalet.

    •