Velkommen til Vallensbæk kirkegård.

Vallensbæk Kirke og kirkegård ligger smukt placeret i landskabet tæt på idylliske Vallensbæk landsby. Skov, gadekær og marker danner, sammen med Helligtrekongers Kirke, unikke rammer omkring kirkegården.  

Kirkegården huser velplejede og traditionelle gravstedtyper til kister og urner, samt anonyme fællesgrave til begge. 

For nyligt er der etableret granitbelægning ved kirkegårdens indgang og som tværgående bånd inde på kirkegården. Der er adgang til den kommende skovkirkegård fra vest og i tilknytning til Helligtrekongers Kirke og sognegården, er der rig mulighed for parkering.  

 

Kirkegården har, udover at huse gravsteder af forskellig karakter, flere rekreative områder med stier, der anvendes flittigt og som danner rig mulighed for fordybelse, fred og ro 

 

Kirkegården er udvidet af flere omgange. En af udvidelserne omfatter ca. en hektars indviet græsareal, som blev udlagt til katastrofekirkegård i 1970’erne.  Heldigvis anses den ikke længere for at komme i anvendelse og er nu i gang med at blive omdannet til skovkirkegård, samt rekreativt område, med et parklignende udtryk.  

 

Vallensbæk kirkegård er omfattet af den såkaldte Exner-fredning og er en del af en grøn kommune, som vægter naturen højt og arbejder for åbne landskaber.  

 

Provstiet har ligeledes fokus på Grøn kirke, hvorfor det kommende skovkirkegårds anlæg er designet med FN’s Klimamål in mente, herunder Verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed), nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), nr. 13 (Klima-indsats) og nr. 15 (Livet på land). 

  

Vallensbæk kirkegård er delt ind i 18 forskellige afdelinger, samt den nye skovkirkegård, der er under anlægning.  

 

Afdeling 1 – 7 (Familiegravsteder).

 

Afdeling 8 – 9  (Familiegravsteder).

 

Afdeling 10 –11  (Græsgravsteder med liggesten).

 

Afdeling 12 (Familiegravsteder).

 

Afdeling 13 (Børnegravsteder).

 

Afdeling 14 – 15  (Urnegravsteder med sten).

 

Afdeling 16 (Urnegravsteder med stele).  

 

Afdeling A – F (Traditionelle urnegravsteder). 

 

Anonym fællesgrav (Urnegravsteder).

 

Skovkirkegården (Urne- og kistegravsteder).

 

 

 

 Vedtægter for Vallensbæk Kirkegård

Find gravsted

(Gør det muligt at søge oplysninger om gravsteders placering på kirkegården.

Findes også som app til smartphone og tablets.)