Samtalesalon

 

'Samtalesalonerne handler om livet, om eksistensen og de forviklinger vi har med hinanden. Vi fordyber os i aftenes temaer ud fra, en på forhånd læst tekst eller et oplæg.'

 

Forår 2023

Aktuelt for foråret 2023's samtalesaloner er:

 

-Samtaler om tro (med indledende meditativ andagt kl. 19.).

-Bibelstudiekredsen i og om Johannesevangeliet.

 

Se hele kalenderen for Samtalesalonerne nederst på siden.

 

 

Samtaler om tro v. sognepræst Maj Britt Færk Justesen.

Hvad kan kirken tilbyde søgende mennesker? Er du en af de døbte, der føler sig knyttet til kirken, men som alligevel har en længsel efter fordybelse, og som måske ikke helt føler sig hjemme i gudstjenesten?  Eller er du endnu ikke døbt og overvejer at blive det? 

Så har du mulighed for at deltage i dette forløb, hvor samtale, undervisning, øvelser og andagter på hver sin måde bidrager til en større forståelse af kristendommen og indøvelse af en trospraksis.

Vi mødes fire tirsdage kl. 19-21. 

Hver gang indledes med en kort meditativ andagt i Helligtrekongers Kirke kl 19.

Dernæst fortsætter vi med samtalesalonen i sognegården kl. 19:30.

Emnerne er blandt andet: Tro, ondskab og fadervor.  

 

For spørgsmål eller tilmelding kontaktes Maj Britt Færk Justesen per telefon 7210 0091 eller mail mabj@km.dk. 

 

 

 

Bibelstudiekredsen i og om Johannesevangeliet v. sognepræst Charlotte Holm.

Vi læser og taler om Johannesevangeliet, der er ret forskelligt fra de tre andre. For det er næsten som en krimi, hvor en tilsyneladende bagatel kan være nøglen til opklaringen af forbrydelsen. Intet i evangeliet er overladt til tilfældigheder, men dets forfatter har planlagt alt, hvad han skriver ned til mindste detalje. 

I studiekredsen skal vi læse hele evangeliet og fordybe os i dets forståelse af Kristus og dets symbolik.

Til hver gang vil vi læse 4 kapitler og vil så drøfte det vi har læst, og høste af hinandens læsefrugter. 

Sognepræst Charlotte Holm leder studiekredsen og sørger hver gang for lidt baggrund til kapitlerne, eller tager et særligt emne ud, som vi så ser nærmere på det. Det vil for hver dato i studiekreds fremgå hvilke kapitler, der skal læses.

Man behøver ingen særlige forkundskaber, og det er heller ikke nødvendigt med tilmelding, ligesom det heller ikke er nødvendigt at kunne komme hver gang.

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte Charlotte på tlf. 72 10 00 93 eller på mail: chho@km.dk.

OBS: den 23. marts er rykket til den 30. marts! Og der vil være en ekstra aften i maj måned.

 

 

   Kalender for Samtalesalon.